Holding sacred space for you so you can find your own.

Sessions available in person or via Zoom/Skype.
BOOK A SESSION >>>
 

We work with the “here and now”, taking responsibility for our actions and accepting “what is” with a focus on the body’s wisdom.

What do my clients say:

 • A client i Uppsala
  Med sitt varma och inkännande sätt skapar Jill en trygg miljö. Hon guidar på ett finkänsligt sätt med hjälp av sina frågor och får mig att våga utmana mina egna mönster.
  A client i Uppsala
 • Anki
  Jill är en varm och inkännande medmänniska och terapeut som jag har ett stort förtroende för. Hon skapar ett utrymme i våra samtal där jag får tillåtelse att i min takt upptäcka och känna på känslor och tankar som jag behövt gömma undan av rädsla för att vara för mycket eller fel. Hon möter mig precis där jag befinner mig, jag känner att jag inte är ensam i det svåra.
  Anki
 • A client in Uppsala
  I took sessions with Jill during the spring to deal with a loved one being an alcoholic. I immediately felt secure in the presence of Jill, she is such a warm and professional therapist. Our sessions were a huge relief and taught me, among other things, to set healthy boundaries. I would highly recommend Jill as a therapist.
  A client in Uppsala